LED diode in Arduino

Autor: Mitja Breznik

LED diode so pogost del projektov uporabljajo se za signalizacijo, osvetlitev, senzorje, prenašanje komunikacije in še mnogo zanimivih funkcij… Namen tega vodiča je spoznati kako povezati LED diodo z Arduinom in na kakšne načine jo lahko krmilimo.

 

V vezjih običajno LED diode vežemo zaporedno z uporom, ki omejujejo tok skozi diodo. Za ustrezen upor (običajno v rangu od 100Ω-1000Ω) lahko naredimo preprost izračun ali pa na spletu poiščemo »LED calculator« s katerim določimo pravi upor.

 

 

 

 

 

Torej upor, belo LED diodo in Arduino nano povežemo tako:

 

 

Digitalni izhod 2 povezan z uporom. Upor povezan z daljšo nogico LED diode. Krajša nogica led diode povezana z GND na ploščici. Običajno krajši nogici pravimo katoda (jo priključimo na nižji potencial), daljšo nogico anodo pa na višji potencial.

Uporabili bomo enak program kot iz prejšnjega primera, spremenili bomo le številko izhodnega digitalnega pina iz 13 na 2.

 

void setup() {                

  pinMode(2, OUTPUT);     //pin 2 je izhod

}

 

void loop() {

  digitalWrite(2, HIGH);   //prižgemo led diodo

  delay(1000);              //počakamo sekundo

  digitalWrite(2, LOW);    //ugasnemo led diodo

  delay(1000);         //počakamo sekundo

 

}

 

  

Dodatne zamisli:

 

Direktno lahko krmilimo toliko LED diod kot imamo digitalnih izhodov. Jakost lahko spreminjamo prek PWM-ja (pulznoširinske modulacije) več na (http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite) s preprosto funkcijo AnalogWrite() na določenih izhodih.

 

Pogosti projekti, ki vsebujejo LED diode so LED kocke (led cube), kjer na poseben način krmilimo plasti (matrike) led diod in jih osvežujemo tako hitro, da s človeškim očesom vidimo kot, da gorijo vse plasti.

 

Več LED diod vsebujejo tudi sedem segmentni LED prikazovalniki s katerimi lahko prikažemo števila.

 

Uporaba RGB LED diod je zanimiva, saj lahko z eno led diodo (ima več priključkov) generiramo velik spekter barv.